Linkuvos specialiosios mokyklos pedagogai

      Mokykloje dirba 17 pedagogų: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, 11 mokytojų, 4 auklėtojai, 1 socialinė pedagogė. Aukštąjį išsilavinimą turi 16 pedagogų, iš jų 5 specialųjį pedagoginį išsilavinimą. Aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą turi 1 pedagogė. Turimos kvalifikacinės kategorijos:  1 - specialiojo pedagogo metodininko,  1 - mokytojo metodininko, 1 - vyresniojo socialinio pedagogo, 4 - vyresniojo specialiojo pedagogo, 2 - vyresniojo specialiojo pedagogo (auklėtojo), 2 - vyresniojo mokytojo, 1 - specialiojo pedagogo, 1 - specialiojo pedagogo (auklėtojo), 4 - mokytojo. 

Administracija

 1. Rima Juozapaitienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, II vadybinė kategorija, specialioji pedagogė (auklėtoja) metodininkė

 

Mokytojai

 1. Daiva Šonkevičienė - specialioji pedagogė metodininkė.

 2. Jūratė Vaicekauskienė - vyresnioji specialioji pedagogė

 3. Algimantas Gruodis - vyresnysis mokytojas (muzika).

 4. Virginija Kalinauskienė - vyresnioji specialioji pedagogė (auklėtoja)

 5. Dalė Mikalauskienė - vyresnioji specialioji pedagogė (auklėtoja).

 6. Ema Kelerienė - vyresnioji socialinė pedagogė.

 7. Reda Kinkevičienė - specialioji pedagogė (auklėtoja).

 8. Sonata Burbienė - vyresnioji specialioji pedagogė

 9. Bronislava Kurmienė - auklėtoja.

 10. Raimonda Grockė - specialioji pedagogė.

 11. Silva Malinauskienė - mokytoja, auklėtoja.

 12. Vilma Vaškienė - mokytoja, auklėtoja.

 13. Lina Alekseriūnienė -mokytoja metodininkė (kūno kultūra).

 14. Stanislava Ausmanienė - vyresnioji specialioji pedagogė.

 15. Alma Zajarskienė - vyresnioji mokytoja (dailė).

 16. Birutė Jonaitienė - mokytoja (kompiuterijos).

 

IMG_5392
IMG_5392

IMG_5390
IMG_5390

IMG_5397
IMG_5397

IMG_5392
IMG_5392

1/4

Ekskursija

Seminaras tėvams ir pedagogams