top of page

Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas

Linkuvos specialiosios mokyklos korupcijos prevencijos 2021-2025 metų programa 

Veiklos programa 2021-2022 m. m.

Veiklos turinys uždavinių įgyvendinimui

  1. Pedagoginės veiklos priežiūros planas 2021-2022 m.m.

  2. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021-2022 m.m.

  3. Darbo su mokinių tėvais (globėjais) planas 2021-2022 m.m.

  4. Metodinės tarybos veiklos planas 2021-2022 m.m.

  5. Mokyklos tarybos darbo planas 2021-2022 m.m.

  6. Veiklos kokybės įsivertinimo organizavimo planas 2021-2022 m.m.

  7. Socialinio pedagogo veiklos planas 2021-2022 m.m.

  8. Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planas 2021-2022 m. m.

  9. Bendrosios praktikos slaugytojos veiklos planas 2021-2022 m.m.

 

 

bottom of page