top of page

Trumpai apie mus

 

 2022-2023 m. m. ugdomi 37 specialiųjų ugdymosi poreikių (sutrikusio intelekto) mokiniai. Bendrojo  ugdymo procesas organizuojamas  7-iuose klasių komplektuose: 1) 3 lavinamoji klasė – 2 mokiniai, 2) 5-6 jungtinė specialioji klasė –4 mokiniai, 3) 7-8 jungtinė specialioji klasė – 5 mokiniai, 4) 8-10 jungtinė lavinamoji klasė – 5 mokiniai, 5) 9-10 jungtinė specialioji klasė – 5 mokiniai, dvi jungtinės socialinių įgūdžių ugdymo klasės – 16 mokinių.Mokykloje sukurtos tinkamos sąlygos, gera ugdymo bazė, tenkinanti specialiųjų ugdymosi poreikių (sutrikusio intelekto) vaikų ugdymosi ir gyvenimo mokyklos bendrabutyje poreikius. Mokiniai, gyvenantys toliau nei 3 kilometrai, vežiojami į mokyklą geltonuoju autobusiuku.

Mokykloje sudarytos sąlygos mokiniams įgyti elementarias informacinių technologijų pagrindų žinias ir įgūdžius,  geros sąlygos technologijų pamokoms, darbiniam ir muzikiniam ugdymui.

Įrengtas kompiuterinio ryšio tinklas ir įkurtos kompiuterizuotos mokytojo darbo vietos  mokykloje suteikė galimybę visose pamokose naudotis informacinėmis technologijomis.

Kūrybingai dirbančios mokytojos stiprina mokinių savarankiškumo ir socialinius įgūdžius, lavina estetinius jausmus, pasitenkinimą pasiektų darbų rezultatu. Mokytojų vadovaujami mokiniai kasmet dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose mokinių kūrybingumo ugdymo projektuose ir juose savo išradingais, kruopščiai atliktais darbeliais laimi prizines vietas, padėkas už dalyvavimą.

 

2014 metais mokyklos bendrabučio trečiojo aukšto patalpose įsikūrė Linkuvos SPC padalinio Samariečių vaikų globos namai „Naminukas“. Vyksta gražus bendravimas ir bendradarbiavimas mokyklos mokinių su vaikų globos namų „Naminukas“ gyventojais.


 

Materialinė bazėMokyklos ir mokyklos bendrabučio pastatai sandarūs. 

Bendrabutyje sudarytos saugios, sveikos mokiniams gyvenimo sąlygos. Virš valgyklos pastato įrengtos erdvios renginių ir sporto salės. Mokiniai, jų tėveliai, globėjai, mokytojai ir visi mokyklos darbuotojai labai patenkinti ženkliomis permainomis mokykloje.

 

 

Spręstinos problemos

 

Mokykla, vertindama ženklias permainas mokyklos ugdymo bazėje, fiksuoja dar ir būtinai spręstinas problemas: 1) mokykla neturi lauko sportinės bazės (būtina įrengti mokyklos kieme mini stadioną), 2) įvykdyti sveikatos centro reikalavimą aptverti mokyklos ir mokyklos bendrabučio teritorijas tvoromis.

bottom of page