2019-2020 m.m. ugdymo planas įgyvendinamas, organizuojant mokinių ugdymą pagal pradinio, pagrindinio ugdymo individualizuotas programas ir socialinių įgūdžių ugdymo programą.

 

Lavinamųjų klasių mokiniams parengtos individualios ugdymo programos, 56,9 proc. mokinių ugdomi specialiosiose klasėse, 9,8 proc. mokinių ugdomi lavinamojoje klasėje ir 33,3 proc. ugdomi socialinių įgūdžių ugdymo klasėse. Mokiniams sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti ugdymosi procese, ugdyti savo individualius gebėjimus pamokose ir popamokinėje veikloje, rengtis savarankškam gyvenimui ir socialinei veiklai.

 

Mokykloje veikia 3 neformaliojo ugdymo būreliai: meninio ugdymo „Minkšta mozaika“ ir „Dainorėliai“, sporto „Judėk ir tobulėk“. Juose aktyviai dalyvauja 47 proc. mokinių.

 

Mokytojai taiko individualius mokinių gebėjimų ir pasiekimų vertinimo kriterijus. Vertinant gauta informacija įforminama ir apibendrinama rašant mokinių pedagogines-psichologines charakteristikas.

Pastebėta, kad specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai stokoja mokymosi motyvacijos, neturi savarankiško darbo įgūdžių, nepasitiki savo jėgomis, užduotis atlieka tik skatinami mokytojų. Dalis mokinių dėl intelekto sutrikimo pasyviai dalyvauja ugdymosi procese ir popamokinėje veikloje. Sukurta ir įgyvendinama darbo su tėvais sistema. Tėvai (globėjai, rūpintojai) aktyviau dalyvauja mokyklos renginiuose, šventėse, domisi  vaikų mokymusi ir ugdymusi. Mokyklos pedagogai pasirengę orientuotis švietimo kaitai, naujovių diegimui, pedagoginės patirties sklaidai, tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui, skleidžiant pedagoginę patirtį, siekiant aukštesnių mokinių ugdymosi pasiekimų.

Pamokų laikas
 1. Pamoka 8.00-8.40
 2. Pamoka 8.50-9.30
 3. Pamoka 9.45-10.25
 4. Pamoka 10.45-11.25
 5. Pamoka 11.40-12.20
 6. Pamoka 12.35-13.15
 7. Pamoka 13.30-14.10

​​

 

Penktadienio pamokų laikas: 

 1. Pamoka 8.00-8.40 

 2. Pamoka 8.50-9.30 

 3. Pamoka 9.40-10.20 

 4. Pamoka 10.30-11.10 

Veiklos planas 2017-2018 m.m.

Strateginis veiklos planas

Ugdymo  planas 2017-2018 m.m.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ
 

Ugdymo organizavimas:

2019-2020 mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

                           I pusmetis                II pusmetis

Prasideda             2019-09-01              2020-02-01

Baigiasi                2020-01-31              2020-06-09 (1-4 klasių mokiniams)

                                                          2020-06-23 (5-10 kl. ir SĮUK mokiniams)

Mokinių atostogų trukmė:

                         Atostogos

Rudens

Prasideda        2019-10-28

Baigiasi           2019-10-31                               

 

Žiemos (Kalėdų)

Prasideda     2019-12-23    

Baigiasi        2020-01-03

Žiemos 

Prasideda     2020-02-17

Baigiasi        2020-02-21                     

 

Pavasario (Velykų)

Prasideda     2020-04-14                                  

Baigiasi        2020-04-17

 

Vasaros:

1-4 klasės               2020-06-10        2020-08-31

5-10 klasės, SĮUK    2020-06-25        2020-08-31

 

Linkuvos specialioji mokykla   /   linkuvosspecialiojimokykla@gmail.com  /   Gimnazijos g. 30  83435 Linkuva  Pakruojo r. sav.

© 2013 VGela              Svetainė sukurta su Wix.com  

 

Redaguota 2018-10-30

 

 

 

 

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now