Paskutinis skambutis

2019 m.

Prevencinis renginys su policija

DSC_0002
DSC_0002
press to zoom
DSC_0003
DSC_0003
press to zoom
DSC_0117
DSC_0117
press to zoom

Linksmoji valandėlė

Akcija „Pūsk muilo burbulą, o ne cigaretės dūmą“

Paskutinis 5-6 jungtinės specialiosios klasės desertas šiais mokslo metais.

Sporto ir sveikatingumo šventė „Mes kartu - mums smagu“ 2019 m. birželio 12 d.

Gimtadienis 3

Mokinių darbelių parodėlė Šeimos šventei

Neakivaizdinė mokomoji-pažintinė ekskursija „Pažinkime Lietuvą“

60264950_1273746782772887_54409881582567
60264950_1273746782772887_54409881582567
press to zoom
60608223_181850352723102_402449850799279
60608223_181850352723102_402449850799279
press to zoom
60313574_354668088570310_381565412549695
60313574_354668088570310_381565412549695
press to zoom
60770796_305805667022542_377117142409019
60770796_305805667022542_377117142409019
press to zoom

Gegužės 15 d. 2-4 jungtinės specialiosios klasės mokiniai kartu su mokytoja Raimonda Grocke ir mokytojos padėjėja Danguole Vaicekauskiene, lankėsi Linkuvos bibliotekoje, žiūrėjo nuotaikingą animacinį filmą visai šeimai "Koko".

Parodėlei pasibaigus

 

        Pavasarėjant, sugrįžus paukščiams ir Šv. Velykų proga, Linkuvos specialioji mokykla organizavo respublikinę specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių darbų parodą „Velykinis margutis“. Parodoje dalyvavo ir savo darbelius atsiuntė ugdytiniai iš įvairių respublikos ugdymo įstaigų: Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir socialinių paslaugų skyriaus, Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos, Pašvitinio pagrindinės mokyklos, Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Pakruojo rajono Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“, Rozalimo pagrindinės mokyklos, Linkuvos gimnazijos, Linkuvos socialinių paslaugų centro bendruomeninių vaikų globos namų „Nykštukas“ ir kt.

           Sulaukėme 180 originaliai, išradingai, kruopščiai, įvairia technika padarytų „margučių“ – puoštų ažūru, siuvinėtų aukso spalvos siūlais, aplikuotų stilizuotais gėlių žiedais, dekoruotų įvairiaspalviais siūlais, dekoratyvinėmis virvelėmis...

Parodos dalyvių darbai buvo eksponuojami Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje, į kurią geranoriškai priėmė klebonas Tomas Janavičius.

        Linkuvos specialiosios mokyklos pedagogai ir mokiniai džiaugėsi galimybe prisidėti prie Šv. Velykų vieno iš pagrindinių simbolių – margučio – įprasminimo bei savo miestelio bažnyčios pagyvinimo ir šventinės nuotaikos palaikymo.

Visi parodos dalyviai apdovanoti Padėkos raštais, o pedagogams, rengusiems parodai ugdytinius, išduotos Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro pažymos.

 

Specialiosios pedagogės metodininkės Ona Buitvydienė, Sandra Šumskytė

Velykos - 2019 

Gimtadienis 2

Jeigu Žemėj nebūtų žiedų,

Širdyse mūsų būtų nyku...

Kovo 20-oji pasaulinė Žemės diena. Saulės skalsiai dalinamų spindulių nepakanka pažadinti gamtą iš Žiemos miego. Todėl mes savo vaizduotėje kūrėme pilną žiedų  pavasarį.

Nešini iš anksto pačių sukurtomis ir grupę simbolizuojančiomis gėlėmis susirinkome į renginį „Saugok gamtą, kurk grožį“. Mokytoja Gitana Montvidienė mus mokė tapyti naudojant antrines žaliavas. Iškarpytos tualetinio popieriaus tūbelės  tapo mūsų teptukais. Visi pasinėrėme į kūrybinį procesą.  Vatmano lapai pasipuošė žiedų margumynais. Grožėjomės vieni kitų kūriniais, mokytojos atvežtu svogūnų laiškų „daugiaaukščiu“ ir riešutukais bei kitais prizais.

Mokyklos direktorė pasidžiaugė iškelta Žemės vėliava, žiūrėtu filmu apie gamtą ir galimybe, pasinėrus į spalvų pasaulį, pamiršti rūpesčius ir atsipalaiduoti.

O renginio metu sukurti ir  grupių kambarius papuošę paveikslai mums primins, kad tik saugodami ir mylėdami gamtą, išmoksime patys kurti grožį bei jausti gyvenimo džiaugsmą.

          Auklėtoja Silva Malinauskienė

Žemės diena

Popietė „Su lietuviška daina“

20190314_160009
20190314_160009
press to zoom
IMG_8884
IMG_8884
press to zoom
IMG_8905
IMG_8905
press to zoom
IMG_8896
IMG_8896
press to zoom

Tai gražiai skambėjo...

 Gražiai skambėjo lietuvių liaudies dainos popietėje: „Su lietuviška daina“ Linkuvos specialiojoje mokykloje, bendrabutyje,

renginių salytėje.

Linkuvos kultūros centro Pašvitinio skyriaus folkloro, moterų ansambliai ir kapela, vadovaujami Danutės Maižiuvienės, mokyklos dainorėliai Liveta Zakarkaitė, Enrika Dumašiūtė, Eimantė Kriščiūnaitė, Lolita Lopetaitė, Donatas Korsakas, kuriuos moko muzikos mokytojas Algimantas Gruodis, dainavo apie Lietuvą,

tėvynę, gimtinę, dirbantį, dainuojantį žmogų, namus, Mamą, Tėtį ir kt.

Garbios viešnios Angelė Gustevičienė, Aušra Kriščiūnienė, Danutė Matulionienė, Genutė Jonaitienė, Valerija Alekseriūnienė, Vida Stalmočenkienė, Zina Šešplaukienė atliko melodingas, skambias dainas aidint

akordeono, armonikos garsams.

Sudainuotos vyresniosios ir jaunosios

kartos dainos suvirpino širdis, padovanojo

džiugią nuotaiką.

Aplodismentais atsidėkojome atlikėjams, pašvitinietėms už bendravimą, skambias dainas ir puikią nuotaiką. Malonų susitikimą baigėme šokdami bendrą ratelį „Šiaudų batai“. Įsiamžinome bendroje nuotraukoje ir palinkėjome: „Tegul aidi lietuviška daina, žodis mūsų gimtinėj, tegul mokosi jaunimas pagarbos ir bendravimo su vyresniaisiais, tegul kiekvienas atranda save mylimoj gimtinėj“.

 

Virginija Kalinauskienė

Vyresnioji specialioji pedagogė, auklėtoja

Kaziuko mugė 2019-03-07

Užgavėnės 2019 m.